Altimeter – Höjdmätare

I Suuntos kollektion finns idag både höjdmätare som är baserade på barometertryck och på GPS eller en kombination av dess två.

När man har en barometer baserad höjdmätare så är det viktigt att man har i åtanke att man måste kalibrera denna för at den ska visa korrekt höjd. Eftersom att den precis som en djupmätare mäter skillanden genom förändringar i trycket så är man tvungen att kalibrera om höjdmätaren när det sker en föränding i trycket dvs att vädret ändras. Detta är den vanligaste typen av höjdmätare och fördelen med den är att den är den reagerar snabbt och ger bra höjdkurvor. Svagheten är att den är känslig för tryckförändringar.

En GPS baserad höjdmätare har fördelen att den inte behöver kaliberar den men svagheten är att den inte är lika känslig för höjdförändringar. Därför har Suunto valt att kombinera GPS och barometer för att kunna få det bästa av två världar, denna funktion har de valt att kalla Altifused där man kombinerar känsligheten hos barometern och fördelen med att slippa att kalibera.